| ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่๓)

แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึง วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

| แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

| เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

| ดูผลการเรียนออนไลน์

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
รหัสนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือ
เลขประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ให้ไว้กับโรงเรียน เป็นเลข 13 หลักโดยไม่ต้องมีขีด
รหัสผ่านเป็นวันเกิดนักเรียน เช่น 01/12/2545
สอบถามเพิ่มเติมโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม หรือ โทร 038-338053
https://www.dograde.online/Surasak/Default.aspx

| ข่าวสารล่าสุด

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

| VTR

| ระบบสารสนเทศ

| แผนที่โรงเรียน