| ประกาศเลื่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ(ON-SITE) ออกไปจากเดิมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

| ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

| รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2564

| ประชาสัมพันธ์ มี”มิฉาชีพ” แฝงตัวเข้ามาเรียกเก็บเงินเพิ่ม!!

| 1 มิ.ย. 2564 นี้ เรียนรู้ DLTV On AIR & ON DEMAND ก่อนเปิดเรียน

          ตามที่ โรงเรียนกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.64 ไปแล้วนั้น และทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญในการเรัยนรู้ของนักเรียน ในช่วงระหว่าง 1-13 มิ.ย.64
Mobile Application : DLT
          –> Android
          –> IOS
https://www.dltv.ac.th/

| ระเบียบการแต่งกายของนักเรียน

ประกาศ

| โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

| ข่าวสารล่าสุด

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

| แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

| เตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

| ดูผลการเรียนออนไลน์

ประกาศผลการเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
รหัสนักเรียน ให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก หรือ
เลขประชาชนของนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ให้ไว้กับโรงเรียน เป็นเลข 13 หลักโดยไม่ต้องมีขีด
รหัสผ่านเป็นวันเกิดนักเรียน เช่น 01/12/2545
สอบถามเพิ่มเติมโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม หรือ โทร 038-338053
https://www.dograde.online/Surasak/Default.aspx

| VTR

| ระบบสารสนเทศ

| แผนที่โรงเรียน