คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการประดิษฐ์กระทง

เมื่อค่ำคืนวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการประดิษฐ์กระทง ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการประกวดการปะดิษฐ์กระทง ที่ทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดขึ้น

Continue Reading

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พลตำรวจโทสัญชัย สุนทรบุระ และ ดร.ฉวีวรรณ คำภา เพื่อเชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในการนี้วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้รับเกียรติให้เป็นวงพิธีการ

Continue Reading

กิจกรรมวันลอยกระทง

เมื่อวานวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ภายใต้ชื่อของงานว่า "คารวะสายนที สืบสานประเพณีลอยกระทง" โดยจัดให้มีการประกวดการประดิษฐ์กระทง (ประเภทสวยงาม) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ และประกวดนางนพมาศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รางวัลที่ได้มีดังนี้ ชนะเลิศการประดิษฐ์กระทงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เแก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้เแก่…

Continue Reading

วันพบผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมวันพบผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบฝ่ายบริหาร เพื่อรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน และพบครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียน เพื่อรับทราบผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1/2562 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมในวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนด

Continue Reading

ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ มาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ #ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เมื่อวันพุธที่่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีสุรศักดิ์

Continue Reading

ท่าน ดร.ฉวีวรรณ คำพา สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ขอขอบคุณ ท่าน ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ขอบคุณที่คอยสนับสนุนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะค่อยสนับสนุนโรงเรียนต่อไปอีก ขอบคุณครับ

Continue Reading

ผู้อำนวยการประทม พุทสอน ได้รับมอบพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  ผู้อำนวยการประทม พุทสอน ได้รับมอบพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตัก 25 นิ้ว ทำด้วยทองเหลืองพ่นทองจากผู้มีอุปการะคุณ ผกท.พ.มานัดถ์ บุญปาน ซึ่งนำมามอบไว้ให้ลูกขาวแดงใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและกราบไหว้บูชา #อีกทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และผู้ใหญ่บ้านตำบลนาพร้าว ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่ง ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆด้วยดีเสมอมา

Continue Reading

เกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย 🌐 ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.ชลบุรี) นำวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกับสิทธิเด็กและการป้องกันการล่วงละเมิด โดยการใช้ #นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียนจังหวัดชลบุรี มาขยายผลให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันตัวเองในการไม่ให้ถูกล่วงละเมิด เด็กๆ สนุกสนานกับการร่วมทำ workshop เป็นอย่างมาก

Continue Reading

ขอแสดงความยินดีกับ นายอวิรุทธิ์ แผ่นศิลา ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมขอแสดงความยินดีกับ นายอวิรุทธิ์ แผ่นศิลา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการยุวทูตไทยไปประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี และจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้

Continue Reading

เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้กับ 1. ด.ช.ณัฎฐพร พินพรรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 2. นายสุธี สว่างทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 3. นายจิณณวัตร ยอดตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 4.…

Continue Reading
Close Menu