ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำชุดการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี อ่างเก็บน้ำหนองค้อ

          ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำชุดการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี อ่างเก็บน้ำหนองค้อ

Continue Reading ตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิน) ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และนำชุดการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี อ่างเก็บน้ำหนองค้อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

          นางสาวสมพร หิรัญลักษณ์สุต ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง นิสิตฝึกสอน และนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

Continue Reading พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการรระบบสมองกลฝังตัว และ Internet of Things เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการรระบบสมองกลฝังตัว และ Internet of Things เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ​​ก.ค.​ ๒๕๖๓ ณ​ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์​ โรงเรียนสุรศักดิ์​วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมดังนี้          ๑. เพื่อให้ความรู้เรื่องระบบสมองกลฝังตัว ระบบหุ่นยนต์ การ Coding     …

Continue Reading การอบรมเชิงปฏิบัติการรระบบสมองกลฝังตัว และ Internet of Things เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มาร่วมประชุมฟังนโยบายของทางโรงเรียน และพบครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียน อีกทั้งรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และรับมือกับสถานการณ์โควิด ๑๙ ในช่วงเปิดเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้

Continue Reading ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน กล่าวต้อนรับ ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน กล่าวต้อนรับคุณครูสนัย กอกหวาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคนใหม่ คุณครูนภัทร ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้เข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนลูกขาว-แดงของเราในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นี้          #นอกจากจะมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วเรายังมีการรักษาระยะห่างทางสังคมระหว่างการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติตามจุดที่ได้กำหนดไว้ #ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด ^^

Continue Reading ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน กล่าวต้อนรับ ครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน และนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเฝ้าระวัง และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกขาว – แดง มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

          โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเฝ้าระวัง และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกขาว - แดง มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันมาเรียนวันเว้นวัน เมื่อมีการเปลี่ยนคาบสอนนักเรียนจะอยู่กับที่ ส่วนครูจะเป็นคนเดินตามห้องเรียนที่รับผิดชอบในการสอนวิชาและคาบสอนนั้นๆ มีบริการเจลล้างมือก่อนขึ้นอาคารเรียนในแต่ละอาคาร มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ภายในโรงเรียนทั้งครูและนักเรียน มีการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการจัดโต๊และเก้าอี้สำหรับนักเรียนตามกลุ่มที่มาเรียนในแต่ละวันโดยแบ่งตามสี อีกทั้งทำสัญญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทสำหรับโต๊และที่นั่งสำหรับรับประทานอาหารในโรงอาหารตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด

Continue Reading โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ดำเนินการจัดการเฝ้าระวัง และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกขาว – แดง มีความเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน ๕๐๐ ชิ้นจากกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙

         เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน ๕๐๐ ชิ้นจากกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙

Continue Reading ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต รับมอบหน้ากากผ้าจำนวน ๕๐๐ ชิ้นจากกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาเพื่อสู้ภัยโควิด ๑๙

โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

          เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เพื่อแจกให้กับลูกขาว-แดงทุกคน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการสู้ภัยโควิด ๑๙

Continue Reading โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมได้รับการสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนใหม่ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

          เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่​กรมการปกครอง​อำเภอศรีราชา​ ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนใหม่ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนรับย้าย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด

Continue Reading ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนใหม่ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

พิธีบวงสรวงท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

          เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีพิธีบวงสรวงท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และคณะครู นิสิตฝึกสอน เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน

Continue Reading พิธีบวงสรวงท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี