เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน

เนื่องในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่จะถึงนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอมทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้กับ 1. ด.ช.ณัฎฐพร พินพรรค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 2. นายสุธี สว่างทิศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 3. นายจิณณวัตร ยอดตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 4.…

Continue Reading

บริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล​ แลบอราทอรี (ประเทศไทย)​ จำกัด มาบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาให้ฟรี

บริษัทเอสซีลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด มาบริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นตาให้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมทุกคน และหากนักเรียนคนใดจะต้องใส่แว่น ทางบริษัทก็จะทำการตัดแว่นให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน เราลูกขาวแดงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Continue Reading

เปิดอาคารเรียนหลังใหม่นามว่า “ศรีประดู่”

          เมื่อวันที ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ และ ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประธานบริหารกลุ่มฉวีวรรณกรุ๊ป ได้เดินทางมาเป็นประธานในการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นามว่า "ศรีประดู่" เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ๒๕๖๑…

Continue Reading

วันแม่แห่งชาติ 62

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง" โดยมีคุณครูชัยโรจน์ วิสุทธิ์อัมพร ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ให้เป็นประธานในการเปิดงาน และให้โอวาทกับนักเรียนสำหรับกิจกรรมวันแม่ในปีนี้ ในงานจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดการ์ดอวยพรสำหรับแม่ระดับชั้นละ 1 ทุน โดยแบ่งออกเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3 และ มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนที่ชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาทุนละ 1,500 บาท และมอบเกียรติบัตรสำหรับตัวแทนแม่ของแต่ละห้องเรียน โดยมีรายชื่อผู้ที่ชนะเลิศการประกวดการ์ดอวยพรวันแม่ ดังต่อไปนี้คือ…

Continue Reading

THE ASEAN DAY

วันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี เราถือว่าเป็น "วันอาเซียน" โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เห็นถึงความสำคัญของวันดังกล่าว จึงมอบหมายให้ทางกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการประทม พุทสอน เป็นประธานในการเปิดงาน และเยี่ยมชมพร้อมกับให้กำลังใจกับทางผู้จัดงาน โดยทางกลุ่มสาระฯ ได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 ฐานดังนี้ 1. ฐาน Nationl costume 2. ฐาน Landmark 3. ฐาน National food และ…

Continue Reading

๒๘ กรกฎา วันมหามงคลของปวงชนชาวไทย

#เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒" เช้าวันนี้ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมภริยา ได้เป็นประธานในพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดรังษีสุทธาวาส อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี #ในการนี้คณะครูโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ได้ร่วมกับทางชุมชนเข้าร่วมพิธีมหามงคล ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง "บ้าน วัด โรงเรียน" และได้เกิดคำที่มีความหมายขึ้นอีกหนึ่งคำ คือคำว่า "บวร" #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Continue Reading

ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เช้าวันนี้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ นายประทม พุทสอน นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนำกล่าวถวายพระพรเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันที่ 28 กรกฏาคม ที่จะถึงนี้ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และยังจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Continue Reading

กิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

เมื่อวานวันที่ 21 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โดยการนำของ คุณศตวรรษ เเก้วละมุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม และรองประธานเครือข่าย คุณธนวรรณ พันธ์ช้อย คุณพิมลพรรณ ศิริเเสง และคุณสุนทร ฟันเฟื่อง ร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ทำกิจกรรมเทอดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ เช่น ตัดหญ้าในสนาม ตัดตกแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะพลาสติก ล้างห้องน้ำ โดยการแบ่งหน้าที่และบริเวณที่รับผิดชอบตามความสามารถและความเหมาะสมของผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรม นอกจากจะทำความดีด้วยหัวใจแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังและความสามัคคีระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองและบุคคลากรของโรงเรียนว่าเรามีใจเป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าไปในทุกๆด้านด้วยกัน #ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เลี้ยงอาหารน้ำขนมและผลไม้ให้กับผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรมนะคะ

Continue Reading

แห่เทียนพรรษา

"วันเข้าพรรษา" ตรงกับ (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) ถึง (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวัน และในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษานั้น เราจะมีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนให้แก่วัดและพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งผ้าอาบน้ำฝนเรานิยมถวายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้เท่านั้น ประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" และในปีถัดมายังได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็นวันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยตั้งสัจจะอธิษฐานงดการดื่มสุราระหว่างฤดูเข้าพรรษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดีให้แก่สังคมไทยเรา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมขอสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้แก่ลูกขาว-แดง ผ่านกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี #สำหรับปีนี้โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมกำหนดถวายเทียนพรรษาไปยัง วัดนาพร้าว…

Continue Reading
Close Menu