เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

          #เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนมีความมั่นใจในความปลอดภัยจากเจ้าโควิดตัวร้าย             #ประสานงานครั้งนี้โดย #คุณธวัชชัย ปิยางกูร          #ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

Continue Reading เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

ประชุมผู้ครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

           วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคมที่ผ่านมา โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม จัดให้มีการประชุมผู้ครองสำหรับภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต เพื่อเป็นการพบปะพูดคุยและรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กับทางโรงเรียน           และในวันเดียวกันนี้ได้มีการแนะนำรองผู้อำนวยการทั้งสามท่าน ซึ่งได้แก่ รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และ รองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี ที่มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม…

Continue Reading ประชุมผู้ครองภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการจิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.

           เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต และรองผู้อำนวยการ นำคณะครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและนิสิตฝึกสอน ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมของเรา โดยการทาสีโรงอาหารใหม่ เริ่มจากการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ขูดสีเดิมออก และทาสีใหม่เพื่อให้มีความสดใส สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า "จิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว." วันจันทร์เปิดเรียนมานักเรียนและแม่ค้าจะจำโรงอาหารได้มั้ยนะ ^^

Continue Reading โครงการจิตอาสาพัฒนา ส.ศ.ว.

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์

          รองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และรองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี นำคณะครูร่วมตักบาตรอาหารแห้ง และวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ตำบลหนองค้อ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Continue Reading วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเจัาพระยาสุรศักดิ์

วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ รองผู้อำนวยการภัคภารัตน์ โตวา และรองผู้อำนวยการสิโรจน์ สร้อยคีรี นำคณะครู นักเรียน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และนิสิตฝึกสอน ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง วางพานพุ่มและกล่าวเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และในวันที่ ๕ ธีนวาคมของทุกปีทางรัฐบาลประกาศให้เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

Continue Reading วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง ๓ ท่าน

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง ๓ ท่าน ในโอกาสที่ท่านเดินทางเข้ามารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ซึ่งได้แก่ นางสาวพักตร์วิภา มณีดำรงกิจ นางสาวภัคภารัตน์ โตวา และ นายสิโรจน์ สร้อยคีรี          ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชลบุรีสุขบท ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และรองผู้อำวยการโรงเรียนศรีราชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมนูญวิทยาคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล และคณะครูจากโรงเรียนชลบุรีสุขบท และจากโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ให้เกียรติมาร่วมงานกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน  …

Continue Reading ต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ทั้ง ๓ ท่าน

ผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูยุทธศักดิ์ ล่ายทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม

          ท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต นำคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูยุทธศักดิ์ ล่ายทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม          ทางโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการที่มากด้วยความสามารถด้วยนะคะ

Continue Reading ผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางไปส่งคุณครูยุทธศักดิ์ ล่ายทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดศรีประชาราม

ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย

          คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสมพร หิรัญลักษณ์สุต ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทยซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ให้คงไว้คู่กับคนไทย เพื่อที่เยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ว่าไทยเรามีประเพณีที่ดีงามและสวยงาม                   สวยงามในชุดผ้าไทย

Continue Reading ร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงของไทย

ร่วมเป็นเจ้าภาพ​งานสวดพระอภิธรรมศพมารดาป้าบุญสิน ​(แม่บ้าน)

          ผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ​งานสวดพระอภิธรรมศพมารดาป้าบุญสิน ​(แม่บ้าน)​ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ซึ่งได้ถึงแก่กรรม​ ณ​ วัดรังษีสุทธาวาส​         ทางโรงเรียนขอแสดงความเสียใจมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

Continue Reading ร่วมเป็นเจ้าภาพ​งานสวดพระอภิธรรมศพมารดาป้าบุญสิน ​(แม่บ้าน)

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

Continue Reading งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓